خانه » دانلود رمان جدید » دانلود رمان برکه از زهره الف

دانلود رمان برکه از زهره الف

دانلود رمان برکه از زهره الف

در این ساعت از وبسایت رمان پارس ، رمان برکه از زهره الف را آماده کردیم.برای دانلود رمان برکه از زهره الف در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

دانلود رمان برکه از زهره الف

دانلود رمان برکه از زهره الف

پارت اول رمان برکه از زهره الف :

مشتی به فرمون کوبیدم و گوشیو به روی داشبورد پرت کردم..
گاز رو تا اخر فشار دادم و ماشین را به پرواز دراوردم…
پسره احمق فقط بلده اول صبحی حال ادمو بگیره..
داخل کوچه نزدیک شرکت پیچیدم و توجهی به تابلو یک طرفه نکردم.
اصولا در زندگی مانعی برام وجود نداشت.

به ماشین سرعت بیشتری دادم و نگاهی به صفحه گوشیم که درحال روشن و خاموش بود انداختم..
بهنام بود…
خبرمرگش معلوم نیست باز چه خبر بدی داره..

گوشیو برداشتم و تماسو وصل کردم:
_ چیشده بهنام!

داشت حرف می زد،در مورد وصیت جدید پدرم بود یا درمورد شریک جدید کارخونه نمی دونم.
هنوز جمله اش تموم نشده بود که مخلوطی از صدای کشیده شدن لاستیک های ماشینم و برخورد ماشین به جسم سختی،گوشیو از دستم انداخت و سکوت کوچه رو شکست.

برای چند دقیقه بهت زده نشسته بودم و جرات نگاه کردن به پشت سرم رو نداشتم..
هراسون از ماشین پیاده شدم و ترسم رو مهار کردم..
لحظه ای شوکه و با دهانی باز نگاهم به روی ماشینی که چیزی از صندوق عقبش نمانده بود، خشک شده بود

زیر لب چیزی شبیه خدای من زمزمه کردم و با قدم هایی سست به سمت ماشین قدم برداشتم.
حسابی داغون شده بود…

_ چه با دقت به گندی که زدی خیره شدی!!

از شنیدن یهویی صدایش انهم در این کوچه خلوت به شدت جا خوردم و دستم رو قلاب سینه ام که به شدت بالا وپایین می رفت کردم…
چینی ما بین پیشانی ام نقش بست، با دستم اشاره ای به ماشینش کردم و با غرور ذاتی ام با لحنی جدی گفتم:
_ این چه طرز پارک کردنه؟

در سکوت قدمی به من نزدیک شد مقابلم ودر فاصله ی کمی ایستاد .
بوی عطر تلخش تو مشامم پیچید
چینی با بینی انداختم وصورتم رو کمی عقب کشیدم
پوزخند مسخره ای کنج لبش شکل گرفت وخیره تو نگاهم لب زد
_ اوه ببخشید..نمی دونستم مادمازل قراره راه یک طرفه رو خلاف بیاد تا مستقیم بکوبه به ماشین بنده !!!!

رمان های پیشنهادی :

دانلود رمان در وجه لعل از بهار برادران

دانلود رمان درمعبد سکوت تو رقصیدم از نسیم شبانگاه

دانلود رمان ملکه کوچک

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *